Náhradní plnění

Úvodní strana / Výrobní dílna / Náhradní plnění

Náhradní plnění

Náhradní plnění je zákonem definovaná POVINNOST, pro všechny zaměstnavatele s více než 25-ti zaměstnanci, kteří nezaměstnávají povinný 4% podíl osob se zdravotním postižením, zvolit buď přímou spolupráci se zaměstnavateli více než 50% osob se zdravotním postižením, nebo odvést peníze - pokutu do státního rozpočtu ve formě invalidní daně*. (§81 odstavec 1 zákona č. 435/2004)

Jakým způsobem lze tuto povinnost vyřešit?

Uvedenou povinnost zaměstnavatelé plní (dle odstavce 2 zákona č. 435/2004):

a/ zaměstnáváním osob se zdravotním postižením

b/ odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům,

c/ odvodem do státního rozpočtu

vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a/ až c/

 

Proč řešit náhradní plnění formou spolupráce?

Náhradní plnění představuje pro odběratele reálnou finanční úsporu ve výši 35,7% na případném odvodu do státního rozpočtu.

 

Změny legislativy od roku 2012

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečné činné se zdravotním postižením mohou pro účely splnění povinnosti poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36-ti násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

 

O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty.

 

Odběratel si proto nemůže do náhradního plnění automaticky zahrnout všechny faktury, které mu byly vystaveny. Nejpozději do konce ledna 2014, proto musí jen získat potvrzení o uznaném objemu náhradního plnění. Pokud žádné potvrzení nezíská, náhradní plnění si nebude moci započítat. Je-li mu takové potvrzení vystaveno nezákonně, (v rámci přefakturace nebo přeplní-li jeho dodavatel maximální objem), riskuje značný finanční postih. Nebude-li mít k dispozici písemnou smlouvu vázanou na konkrétní objem, bude mít vymáhání slíbeného potvrzení nebo případných sankcí značně komplikované.

 

V případě zájmu o službu prosím volejte v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 na tel: +420 311 610 410, volba č.5 nebo nám napište přes kontaktní formulář!

 

 

CMS Consulting s.r.o.

Česká 47
266 01 Beroun
+420 311 610 410
obchod@cms.cz

Projekt CMS Consulting s.r.o.- fotovoltaické systémy